هاست دانلود خارج

HLDL 10


× میزان فضا 10 گیگابایت
× پهنای باند ماهانه Unlimited
× سایر امکانات Unlimited
× استفاده از کنترل پنل DirectAdmin
× استفاده از هاردهای HDD
× استفاده از وب سرور Nginx
× استفاده از آنتی ویروس / آنتی شلر / فایروال
× بک آپ گیری ندارد

HLDL 20


× میزان فضا 20 گیگابایت
× پهنای باند ماهانه Unlimited
× سایر امکانات Unlimited
× استفاده از کنترل پنل DirectAdmin
× استفاده از هاردهای HDD
× استفاده از وب سرور Nginx
× استفاده از آنتی ویروس / آنتی شلر / فایروال
× بک آپ گیری ندارد

HLDL 25


× میزان فضا 25 گیگابایت
× پهنای باند ماهانه Unlimited
× سایر امکانات Unlimited
× استفاده از کنترل پنل DirectAdmin
× استفاده از هاردهای HDD
× استفاده از وب سرور Nginx
× استفاده از آنتی ویروس / آنتی شلر / فایروال
× بک آپ گیری ندارد

HLDL 50


× میزان فضا 50 گیگابایت
× پهنای باند ماهانه Unlimited
× سایر امکانات Unlimited
× استفاده از کنترل پنل DirectAdmin
× استفاده از هاردهای HDD
× استفاده از وب سرور Nginx
× استفاده از آنتی ویروس / آنتی شلر / فایروال
× بک آپ گیری ندارد